24. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2015

Děkujeme účastníkům za účast na konferenci METAL 2015.
Gratulujeme vítězům Soutěže o nejlepší poster. 

Sborník konference METAL 2015 byl zaslán k indexaci do databáze společnosti ISI Web of Knowledge (Thomson Reuters) a do databáze Scopus (Elsevier)

 

Vítězové posterové sekce konference METAL 2015


STEFANIK Andrzej

Model of the Microstructure Evolution for the Steel with Boron for a Cold Upsetting
Czestochowa University of Technology,
Polsko, EU

VODIČKOVÁ Věra

The Effect of Al and C Contents Variations on the Phase Composition and Phase Morphology of Pyroferal© Type Iron Aluminides
Technická univerzita v Liberci,
Česká republika, EU

KAWULOK Rostislav

Effect of Plastic Deformation on CCT Diagram of Spring Steel 51CrV4
VŠB - Technická univerzita v Ostravě,
Česká republika, EU

Čestná uznání

BALON Petr VŠB - Technická univerzita v Ostravě, Česká republika, EU
BLANCHER B. Simon ERAMET, Francie, EU
ČEGAN Tomáš VŠB - Technická univerzita v Ostravě, Česká republika, EU
MACIEJ Artur Silesian University of Technology, Polsko, EU
SOCHA Ladislav VŠB - Technická univerzita v Ostravě, Česká republika, EU
 

 

Zvaní přednášející